15-ბონუსები – დაწინაურება, კონკურსებისასწავლო მასალებთან & ვაჭრობის სწავლასთან ერთად PFOREX ასევე გთავაზობთ უამრავ ხარისხიან მომსახურებას შემდეგი ვებგვერდის მეშვეობით https://ge.pforex.com.

თქვენთვის ხელმისაწვდომია სავაჭრო ფინანსური მომსახურება კომპიუტერის, iOS დ ა Android Apps სისტემის მეშვეობით (PFOREX Assist) https://ge.pforex.com/pforex-assist-application-signal-services/

იმისათვის, რომ გაიუმჯობესოთ ვაჭრობის უნარი და მიიღოთ მოგება თქვენთვის ხელმისაწვდომია შემდეგი მომსახურება;

ბროკერების მიმო ხილ ვა:
ეს მიმოხილვა წარმოდგენილია ვიდეო და ტექსტური ფორმატით რომლებშიც აღწერილია ბროკერების მთავარი მახასიათებლები როგორიცაა სავაჭრო ანგარიში , სავაჭრო პლატფორმები, რეგულაცია, გადახდის მეთოდები, საკონტაქტო ინფორმაცია და კომპანიის საკონტაქტო ინფორმაცია და უპირატესობები.
https://ge.pforex.com/review/brokers/
https://ge.pforex.com/review/binary-options/

ქეშბეკი & რიბეით ი:
მომგებიან ვაჭრობასთან ერთად თქვენ შეგიძლიათ მიიღონ გარკვეული რაოდენობის თანხა (წარუმატებელი ვაჭრობის შემთხვევაშიც კი) ვაჭრობის მოცულობის , ბროკერის კომისიის და PFOREX -ის აქციების რაოდენობის საფუძველზე.

რიბეითის და ქეშბეკის განმარტება

სასწავლ ო მასალ ები:
ფინანსურ ბაზარზე სხვადასხვა აქტივებით ვაჭრობის მრავალწლიან გამოცდილებასთან ერთად PFOREX უზრუნველყოფს უფასო სასწავლო მასალებს სხვადასხვა კატეგორიის მიხედვით.
https://ge.pforex.com/education-courses/forex-school/
https://ge.pforex.com/education-courses/financial-video-tutorials/

ტექნიკუ რი ანალ იზ ი დ ა სავაჭრო სიგნალ ები:
ტრეიდერებს შეუძლიათ აირჩიონ სასურველი სავაჭრო სიგნალები და ტექნიკური ანალიზი იმისათვის, რომ მიიღონ სწრაფი შეტყობინებები მაშინ, როდესაც ფასი ეხება შესვლის ფასს,Take Profit-ს დ ა Stop Loss-ს.
https://ge.pforex.com/technical-analysis/
https://ge.pforex.com/trading-signal/
https://ge.pforex.com/binary-options-signals/

Likes: 0

Viewed: 0

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *